Skip to main content

Press release: Aid organization receives funding in 2023 to continue work in Dutch reception centers with refugees and asylum seekers (Nederlandse versie onderaan pagina)

Amsterdam, 2 February 2023 – The People for People foundation, which works for refugees in Dutch reception centers, will receive 450,000 euros to improve living conditions for families and children. The donation is made by John Caspers (co-founder Adyen), Robert Vis (MessageBird) and Ali Niknam (bunq). Caspers not only makes a donation, but is now also a co-partner of the organization together with Vis and Niknam.

People for People was founded early last year by entrepreneurs shortly after the outbreak of the war in Ukraine. Three successful entrepreneurs (Joris Beckers (Picnic), Robert Vis and Ali Niknam) wanted to do something meaningful for the people affected by the war and decided to join forces. This year, John Caspers will take over from Joris Beckers.

People for People aims to improve the living conditions of refugees staying in Dutch reception centers. The organization works together with large companies in the Netherlands such as Action, Otrium, Lidl, Bever Sport and Tony’s Chocolonely. Together with more than 490 volunteers, People for People has already donated 65,000 relief items to people staying in various reception centers in the past six months.

The mission of People for People goes beyond donating stuff. The organization aims to bring cultures together and to ensure more connection in the reception centers. For example, the volunteers of People for People help young people to prepare for school, and they organize sports activities and cooking workshops in the various reception centers. Together with traditional chefs, 625 traditional meals have already been shared together.

“We want to make a difference” With the donation of 450,000 euros, People for People will continue to focus on a dignified reception for all refugees and asylum seekers in the Netherlands. In 2023, the foundation will continue to adapt to the changing circumstances and respond to those in need.

We are very happy with this donation and proud of our partners, with whom we want to make a difference this year for people who have had to leave everything behind, We are so looking forward to the positive contribution we want to make in 2023.

Marcella Simmons, Foundation Director – People for People

FOR THE EDITOR About People for People People for People is a collective of entrepreneurs who strive to support people of all nationalities seeking safety and asylum in the Netherlands by taking action to meet essential needs and build humane and dignified living conditions.


People for People krijgt 450.000 euro voor hulp in Nederlandse opvangcentra

Amsterdam, 2 februari 2023 – De stichting People for People, die zich inzet voor vluchtelingen in de Nederlandse opvangcentra, krijgt 450.000 euro voor het verbeteren van de levensomstandigheden voor gezinnen en kinderen. De donatie wordt gedaan door John Caspers (mede-oprichter Adyen), Robert Vis (MessageBird) en Ali Niknam (bunq). Caspers doet niet alleen een donatie, maar is nu ook samen met Vis en Niknam mede-partner van de organisatie.

People for People werd begin vorig jaar opgericht, door de ondernemers kort na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Drie succesvolle ondernemers (Joris Beckers (Picnic), Robert Vis en Ali Niknam) wilden iets kunnen betekenen voor de mensen die zijn getroffen door de oorlog en besloten de handen ineen te slaan. Dit jaar neemt John Caspers het stokje over van Beckers. 

Bijna 500 vrijwilligers

People for People heeft als doel om de leefomstandigheden van vluchtelingen die verblijven in de Nederlandse opvangcentra te verbeteren. De organisatie werkt samen met grote bedrijven in Nederland zoals Action, Otrium, Lidl, Bever Sport en Tony’s Chocolonely. People for People heeft samen met ruim 490 vrijwilligers afgelopen half jaar al 65.000 hulpgoederen gedoneerd aan mensen die verblijven in verschillende opvangcentra. 

De hulp van People for People gaat verder dan het doneren van spullen. De organisatie heeft als doel om culturen samen te brengen en voor meer verbinding in de opvangcentra te zorgen. Zo helpen de vrijwilligers van People for People jongeren om zich voor te bereiden op school, en organiseren ze ook regelmatig sportactiviteiten en kookworkshops in de verschillende opvangcentra. Samen met traditionele chefs zijn er inmiddels al 625 traditionele maaltijden gekookt. 

‘We willen het verschil maken’ 

Met de donatie van 450.000 euro op zak zal People for People zich blijven focussen op een menswaardige opvang voor alle vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. De stichting zal in 2023 zich blijven aanpassen aan de veranderende omstandigheden en hulpvraag en blijft zich inzetten voor de vluchtelingen, zolang het nodig is.

“We zijn ontzettend blij met deze donatie en trots op onze partners, waarmee we ook dit jaar het verschil willen maken voor mensen die alles achter zich hebben moeten laten”, zegt Marcella Simons, directeur People for People. “We kijken enorm uit naar de positieve bijdrage die we in 2023 willen doen.”


VOOR DE REDACTIE

Over People for People

People for People is een collectief van ondernemers die ernaar streven mensen van alle nationaliteiten die veiligheid en asiel zoeken in Nederland te ondersteunen door actie te ondernemen om in essentiële behoeften te voorzien en humane en waardige levensomstandigheden op te bouwen.